Položek: 0 ks
Cena: 0.00 Kč
SPECIALISTA NA
VŠECHNY OLEJE

Obchodní podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené provozovatelem. Vztahy mezi oběma smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro prodávající i kupující stranu.

Provozovatel

ACTION BO - OIL CZ s.r.o.

Sarajevská 9

120 00 Praha

IČ: 29142199

DIČ:CZ29142199

Provozovna:

Dubno 121 

261 01 Příbram

Objednávka zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami e-shopu.

Po odeslání objednávky zákazník obdrží informace (e-mailem) o zařazení jeho objednávky do systému e-shopu. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dnů od objednání. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí kontaktů uvedených v objednávce. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží). Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu - kontaktujte nás.

V případě nejasností má provozovatel (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. V zájmu zákazníka je  zadávat osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, ...) pravdivě a přesně.

Nákup a doručení zboží je možný pouze na území České republiky.

Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu (dále jen „provozovatel") je společnost Autoprofi s.r.o. - plátce DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.autodilypb.cz.cz (dále jen „e-shop") jsou uváděny včetně platné sazby DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu a odeslání objednávky. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu a odeslání objednávky nebo do vyprodání skladových zásob.

Záruka a reklamační řád

Na zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě www.bomotor-oil.cz je poskytována prodávajícím záruka v délce 24 měsíců.
Za zboží poškozené při přepravě nenese společnost Autoprofi s.r.o. žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně překontrolujte, zdali přepravní obal není poškozen. Případné poškození je třeba reklamovat ihned při přebírání zásilky u pracovníka přepravní služby PPL. Případné reklamace s Vámi rádi vyřídíme k Vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem České republiky v termínu 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. Dnem zahájení reklamačního řízení se rozumí den přijetí zboží k reklamaci. Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé nesprávným používáním výrobku

- vady vzniklé běžným užíváním

- vady vzniklé nesprávným skladováním

- vady vzniklé nesprávným ošetřováním výrobku

Reklamace zboží

Zboží, které vykazuje výrobní vadu zašlete s žádostí o vyřízení reklamace s navrženým řešením (výměna zboží, vrácení nákupní ceny) na adresu provozovny - viz. výše.
Cenu za odeslání zboží k reklamačnímu řízení uhradí reklamující zákazník.

Nutnou přílohou žádosti o vyřízení reklamace je doklad o nákupu zboží - bez dokladu o nákupu zboží nebude reklamace vyřízena. Prosíme o uvedení telefonického spojení a Vaší e-mailové schránky. O převzetí reklamovaného zboží a průběhu reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Reklamované zboží není možné posílat na výše uvedenou adresu na dobírku, tyto zásilky nebudou vyzvednuty.

Platba zboží

Dobírka

Doprava a převzetí zboží

Zboží lze v současné době dopravovat následujícími způsoby:

1. Přepravní společnost PPL

Zboží je doručováno kdekoliv na území České republiky na fakturační nebo kontaktní adresu uvedenou v objednávce. Zboží je doručeno nejdéle do 48 hodin (v pracovních dnech) od expedice. Expedice zboží není datum a čas odeslání Vaší objednávky. Zásilky jsou doručovány zpravidla v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod. V den doručení objednávky Vás bude kontaktovat pracovník přepravní služby PPL a dohodne s Vámi přibližný čas převzetí Vaší zásilky. Pokud nebudete na uvedeném telefonním čísle zastiženi, bude Vás přepravní služba PPL kontaktovat následující pracovní den. Zásilku je rovněž možno osobně vyzvednout v příslušném depu přepravní služby. Příjemce zásilky je povinen překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci nebo provozovateli e-shopu www.autodily.cz nejpozději do tří (3) dnů od doručení zásilky. V případě problémů s doručením nás kontaktujte.

Cena přepravného a doběrečného

objednávka v hodnotě 0 Kč - 3000 Kč včetně DPH - přepravné a doběrečné 150 Kč včetně DPH objednávka nad 3000 Kč včetně DPH - přepravné a doběrečné ZDARMA

Nepřevzetí objednaného zboží

V případě nepřevzetí objednaného zboží, se zákazník, který objednal zboží zavazuje k uhrazení jednorázové smluvní pokuty 1.000 Kč (náklady spojené s přípravou, zabalením a přepravou zboží) nejdéle do 30-ti dnů od vytvoření objednávky, nedohodne-li se kupující a prodávající písemně (e-mailem) jinak. Úhrada smluvní pokuty v případě nepřevzetí zásilky je možná pouze poukázáním finančního obnosu poštovní poukázkou na adresu provozovny nebo osobně v provozovně Autoprofi s.r.o. Nebude-li smluvní pokuta uhrazena ve stanovené lhůtě, bude po objednavateli zboží vymáhána (soudní řízení v souladu s platnými zákony České republiky).

Podmínky vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně písemně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od písemného odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a zabalené v původním originálním obalu. V případě, že bude zboží vráceno prodávajícímu v neoriginálním obalu, nebude vrácení zboží akceptováno.

Další podmínky pro vrácení zboží:

dodržení stanovené lhůty pro vrácení zbožízboží musí být zcela v původním stavu a v původním balenímusí být označeno původní identifikační etiketou zbožípři splnění výše uvedených podmínek bude provedeno finanční vyrovnání (provádíme pouze na běžný účet zákazníka) a to ve lhůtě do 30-ti dnů od převzetí vraceného zboží při splnění všech uvedených podmínek prodávající má právo snížit částku za vracené zboží o prokazatelně vynaložené náklady jako je např. zásilka vraceného zboží bez vyplaceného poštovného atd.způsob vyrovnání, číslo bankovního účtu, kam si přeje zákazník poukázat částku za vrácené zboží je povinen prodávajícímu sdělit v dopise, který bude přiložen v zásilce nebo kontaktovat na adrese autodilypb.cz

Odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy (možnost chyby v internetovém obchodě www.autodilypb.cz). Prodávající má právo jednostranně odstoupit od přijaté objednávky v případě, že zákazník opakovaně vrací zboží poškozené, popřípadě opakovaně nevyzvedává objednané zboží atd. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn e-mailem.

Možnost stornování objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části prostřednictvím uvedených kontaktů internetového obchodu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem internetového obchodu a potvrzením přijetí storna objednávky.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod www.autoprofi.cz se zavazuje, že bude chránit a uchovávat data, která byla uvedena při realizaci objednávky. Veškerá osobní data, která nám sdělíte podléhají zákonu na ochranu osobních údajů.

Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu www.autodilypb.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu www.autodilypb.cz.

V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, a přepravním společnostem.

Závěrečné ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami povoluje zákazník používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu.